Share this content on Facebook!
18 Apr 2016
Jigolo arayan bayanlar
Kimler Jigolo Olabilir, Jigolo Kimlere denir merak edenler için bu paylaþýmý yapýyorum. Jigolo Geçici partner gibi, kadýnlara partner dönemsel denebilecek, baþka bir deyiþle günlük saatlik, gecelik, partner hizmeti verenlere para veya mal karþýlýðý hizmet eden erkek partnerlere jigolo denir.
Herkes Jigolo olmak ister fakat olamazlar þöyle özetlemek gerekirse, kendine güvenen belirtili bir vücut yapýsýna sahip iseniz yada çok iyi bir performansa sahip olmak gerekir. Ülkemizde ve baþka ülkelerde müessesesel manada geliþmiþ olup, partner hizmeti veren bir sektör haline gelen jigolo olmak, hýzla yaygýn hale gelmiþtir. Bakýmlý erkeklerin yani metro seksüel...